Algemene voorwaarden Bij het bevestigen van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden De foto’s op www.glamorousstyles.nl zijn alleen bestemd voor de fotografe. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie. De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat. De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke  dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio. Ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. De fotografe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld) informatie die op deze site wordt verstrekt. De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bij gebruikmaking van de diensten van Glamorousstyles in welke zin dan ook gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Eigendom / auteursrecht Het auteursrecht is ten allen tijde van Glamorousstyles. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog / portfolio / social media etc.) en in drukwerk zoals flyers / kaartjes of ander promotie materiaal. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Dit met uitzondering van Boudoir, Lingerie of Naaktfotografie bij deze categorie zal ten allen tijde toestemming worden gevraagd! De wederpartij mag / mogen de kleine resolutiebeelden voorzien van logo gebruiken voor publicatie op zijn / haar / hun persoonlijke website of social media zoals Facebook, Twitter etc. . Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Bij afname van digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en / of te publiceren in gedrukte digitale media zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan dat de klant de digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. De foto’s worden tot 2 jaar na de fotoshoot bewaard. Producten De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en –correcties. Het is mogelijk dat de klant zijn / haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding. Prijsopgaven, betalingen en prijzen Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. De (koop)prijs luidt in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen: Inclusief 21% BTW Exclusief reiskosten Het bedrag van de fotosessie dient betaald te worden middels bankoverschrijving of contant te voldoen voorafgaand aan de sessie. Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling voor de datum van de fotoshoot op de bankrekening van Glamorousstyles te zijn bijgeschreven. Indien de fotografe bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten. Indien de wederpartij met de betaling jegens de fotografe in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussenpartijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl –indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Levertijd hangt af van het gekozen product en bedraagt tussen de 2-4 weken en gaat in nadat de betaling is ontvangen. Annuleringsvoorwaarden Annuleren kan alleen schriftelijk of per email. Annuleren voor een fotoshoot dient minimaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is zal Glamorousstyles de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij. Privacy en persoonsgegevens Glamorousstyles zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen. Copyright © Glamorousstyles

Algemene voorwaarden

Bij het bevestigen van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden

De foto’s op www.glamorousstyles.nl zijn alleen bestemd voor de fotografe. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie.

De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.

De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke  dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

Ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

De fotografe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld) informatie die op deze site wordt verstrekt.

De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Bij gebruikmaking van de diensten van Glamorousstyles in welke zin dan ook gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Eigendom / auteursrecht

Het auteursrecht is ten allen tijde van Glamorousstyles.

De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog / portfolio / social media etc.) en in drukwerk zoals flyers / kaartjes of ander promotie materiaal. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Dit met uitzondering van Boudoir, Lingerie of Naaktfotografie bij deze categorie zal ten allen tijde toestemming worden gevraagd!

De wederpartij mag / mogen de kleine resolutiebeelden voorzien van logo gebruiken voor publicatie op zijn / haar / hun persoonlijke website of social media zoals Facebook, Twitter etc. . Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Bij afname van digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en / of te publiceren in gedrukte digitale media zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan dat de klant de digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

De foto’s worden tot 2 jaar na de fotoshoot bewaard.

Producten

De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en –correcties. Het is mogelijk dat de klant zijn / haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

De (koop)prijs luidt in euro’s.

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

Inclusief 21% BTW

Exclusief reiskosten

Het bedrag van de fotosessie dient betaald te worden middels bankoverschrijving of contant te voldoen voorafgaand aan de sessie.

Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling voor de datum van de fotoshoot op de bankrekening van Glamorousstyles te zijn bijgeschreven.

Indien de fotografe bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

Indien de wederpartij met de betaling jegens de fotografe in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussenpartijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl –indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

Levertijd hangt af van het gekozen product en bedraagt tussen de 2-4 weken en gaat in nadat de betaling is ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan alleen schriftelijk of per email.

Annuleren voor een fotoshoot dient minimaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is zal Glamorousstyles de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.

Privacy en persoonsgegevens

Glamorousstyles zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Copyright © Glamorousstyles

WhatsApp chat